Берiлiс корабын жондеу

Автор: Амиров Абылай Еслямулы, ГККП Жанибекский колледж имени М.Б.Ихсанов , мастер производственного обучения. Беріліс қорабының негізгі қызметі — трактор жүмысына қарай оның жылдамдығын өзгертіп оты-ру болып табылады. Тракторға түсетін күш көп бол-ған кезде жылдамдықты азайтады да, соның есесінен оның күшін арттырады. Ол үшін беріліс қорабының көмегімен двигатель мен жүргізгіш дөңгелек аралы-ғындағы беріліс қатынасын өзгертеді. Осы беріліс қатынасы көп болса, жүргізгіш дөңгелектің айналы-сы азаяды да, оның есесіне айналдырғыш моменті арттырылады.
Ауыл шаруашылығы тракторларында осындай беріліс қатынасын өзгерту үшін механикалық саты-лы беріліс қорабы пайдаланылады. Ол қораптың ме-ханикалық деп аталатын себебі, онда механикалық берілістер (көбінесе шестернялы берілістер) қолданы-лады, ал сатылы болу себебі — жыддамдықты бірте-бірте емес, бір сатыдан екінші сатыға бірақ өзгертеді.

Скачать

Просмотров: 50

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сколько будет: * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

*