ГРИС

Автор: Бояринцева Ксения Андреевна, МБОУ «Ягульская СОШ», учитель информатики. презентация к ГРИС

Базы данных

Автор: Бояринцева Ксения Андреевна, МБОУ «Ягульская СОШ», учитель информатики. презентация к теме базы данных

Реферат по информатике «Развитие ЭВМ»

Автор: Лобанов Сергей Васильевич, Тидорич Снежана (7 класс), Филиал МБОУ Сосновская СШ № 1 «Рожковская ОШ», Учитель физики, математики, информатики, технологии. Реферат по информатике можно использовать при подготовке домашнего задания в 7 классе

Системы счисления

Автор: Осипова Анастасия Сергеевна, МБОУ СОШ №13, учитель информатики. 1) углубление имеющихся представлений учащихся о системах счисления; рассмотрение системы счисления как знаковой системы; 2) рассмотрение примеров систем счисления разных типов; 3) рассмотрение позиционных систем счисления с основанием 10 и другими…

Page Maker dasturi va unda ishlash asoslari

Автор: Абдуллаева Дилнозахон Тохировна, Ферганский олимпиский колледж, Учительница. PageMaker — Windows operatsion sistemasida ishlaydigan nashriyot tizimlarida gazeta va kitoblarni tayyorlashda yaqindan yordam beruvchi dasturidir. Uning yordamida turli gazeta va kitob saxifalarini loyihalashda, fotomatlashda, turli xil matnlar ustida ishlash, ayniqsa xar-xil…

Yozuvda jele effekti

Автор: Абдуллаева Дилнозахон Тохировна, Ферганский олимпиский колледж, Учительница. Yangi hujjat yarating (File > New). Type (Yozuv) aslahasini tanlab “5” raqamini kiriting. Layers (Qatlamlar) majmuasidagi Add a layer style (Qatlam stilini qo`shish) ochiluvchi menyusidan Color Overlay (Rang yotkizish) buyrug`ini tanlang. Ochilgan…